Seramik Işığınız Hiç Sönmesin! Pervin ÖZDEMİR

  • Kişisel Sergiler / Seçki
  • Kişisel Sergiler / Seçki

Kişisel Sergiler / Seçki

1989 Selçuk Yazılı Belgeler Galerisi, İzmir.

1991 Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi.

1992 İzmir-Esbank Sanat Galerisi.

1992 Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.

1993 İzmir Resim ve Heykel Müzesi.

1993 Ankara Türk-İngiliz Kültür Derneği.

1993 İTÜ Ankara Sanat Galerisi.

1994 İstanbul Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisi.

1995 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.

1997 Almanya Gelsenkirchen Jazz –Art Galerie.

2000 ŞanlıUrfa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi.

2007 İzmir-Attila İlhan Kültür Merkezi.

2010 Ege Üniversitesi 50.Yıl Köşkü Sanat Galerisi.

2010 Bindallı Sanat Galerisi.

2010 İzmir- Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi..

Pervin ÖZDEMİR - Seramik Sanatçısı

Prof. Dr. Şadan GÖKOVALI

“Yaratılış” söylencesini anımsıyalım: Prometheus bir gün, toprağı kendi gözyaşları ile kararak, balçığı üretmiş. Bu balçıktan, Tanrı’ya benzer bir varlık yaratmış: İnsan! (Öykü,Prometheus’un, yarattığına ca...

Prof. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR

“ Pervin ÖZDEMİR’in çalışmaları tutarlı düşüncelerinin uzantısı olan yapıtlardır. Biçim karmaşası yaratmadan, yalın biçimler oluşturuyor. Kilin yumuşaklığı, dönüşü, oylumu sağlam. Yüzeylerdeki parçalanm...

Marilena BERGAMİNİ

Pervin Özdemir’in diğer eserlerinden bazıları ise yoğun bir dinamizm sergilerken, diğerleri güçlü devinimsel bir dürtüyü dengelemeye çalışan bir düşünceyi, bir sükuneti ifade eder. Pervin Özdemir’in içinde ...

Tufan ERBARIŞTIRAN

“ Sanatçının ürünlerinde toplumsal değinmeler görülmektedir. Birçok eserinde soyut/figüratif çalışmanın sonucunda birbirine kenetlenen, dayanışma içinde bireyler görüyorsunuz. Abidin DİNO’nun bir sergisinde de benzer bir tanımlama vardı. Bu sergideki insani değerlerin ve d...

Mehmet ERGÜVEN

“Seramikte biçim aracılığıyla varolduğu şeyde önceliğin peşinen yoğrulma işlemine tanınmasından ötürü, bilinç niteliğini tehdit etmesine karşın, Pervin ÖZDEMİR bu tuzağa düşmez. Örgensel bütünlüğe yöneli...

Doç. Dr. Gökçe ÖZDEMİR UMUTLU

“Annem yaratıcılığını ve enerjisini eserlerine yönlendirerek eşsiz çalışmalara imza atmıştır. Her zaman en iyi eserlerinin ağabeyim ve ben olduğunu söyler. Ama bence en iyi eser; Kendisidir. Çünkü bugün bu sergiye ev sahipliği yapabilmektedir....