Seramik Işığınız Hiç Sönmesin! Pervin ÖZDEMİR

  • Prof. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR
  • Prof. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR

Prof. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR

“ Pervin ÖZDEMİR’in çalışmaları tutarlı düşüncelerinin uzantısı olan yapıtlardır. Biçim karmaşası yaratmadan, yalın biçimler oluşturuyor. Kilin yumuşaklığı, dönüşü, oylumu sağlam. Yüzeylerdeki parçalanmalar ve parçaların bütünle ilişkileri gelişmeye açık bir dilin ipuçlarını veriyor. Renklerdeki tutumu da bu biçim diline uyumlu. Son çalışmalarında denediği birkaç biçimden oluşan düzenlemeleri, gelişen bir biçimi, bir canlı gibi izleterek, kendi varoluş öykümüzü anlatmayı deniyor. Bu onun heykele duyduğu ilgi ile ilişkili. İfade etmek, bir şey anlatmaya çalışmak, aynı zamanda tuzaklar kuruyor sanatçıya. Plastik alandan uzaklaşma tuzağı hemen yakındadır. Başarı da tuzağın arkasında. Pervin ÖZDEMİR, duyarlılığı ve çalışkanlığı ile tuzakları başarıya dönüştürüyor. Sanatçı, seramiğin biçim sorunları ile uğraşarak çağdaş kültürümüzü yansıtmaya çalışıyor.”

Pervin ÖZDEMİR - Seramik Sanatçısı

Prof. Dr. Şadan GÖKOVALI

“Yaratılış” söylencesini anımsıyalım: Prometheus bir gün, toprağı kendi gözyaşları ile kararak, balçığı üretmiş. Bu balçıktan, Tanrı’ya benzer bir varlık yaratmış: İnsan! (Öykü,Prometheus’un, yarattığına ca...

Prof. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR

“ Pervin ÖZDEMİR’in çalışmaları tutarlı düşüncelerinin uzantısı olan yapıtlardır. Biçim karmaşası yaratmadan, yalın biçimler oluşturuyor. Kilin yumuşaklığı, dönüşü, oylumu sağlam. Yüzeylerdeki parçalanm...

Marilena BERGAMİNİ

Pervin Özdemir’in diğer eserlerinden bazıları ise yoğun bir dinamizm sergilerken, diğerleri güçlü devinimsel bir dürtüyü dengelemeye çalışan bir düşünceyi, bir sükuneti ifade eder. Pervin Özdemir’in içinde ...

Tufan ERBARIŞTIRAN

“ Sanatçının ürünlerinde toplumsal değinmeler görülmektedir. Birçok eserinde soyut/figüratif çalışmanın sonucunda birbirine kenetlenen, dayanışma içinde bireyler görüyorsunuz. Abidin DİNO’nun bir sergisinde de benzer bir tanımlama vardı. Bu sergideki insani değerlerin ve d...

Mehmet ERGÜVEN

“Seramikte biçim aracılığıyla varolduğu şeyde önceliğin peşinen yoğrulma işlemine tanınmasından ötürü, bilinç niteliğini tehdit etmesine karşın, Pervin ÖZDEMİR bu tuzağa düşmez. Örgensel bütünlüğe yöneli...

Doç. Dr. Gökçe ÖZDEMİR UMUTLU

“Annem yaratıcılığını ve enerjisini eserlerine yönlendirerek eşsiz çalışmalara imza atmıştır. Her zaman en iyi eserlerinin ağabeyim ve ben olduğunu söyler. Ama bence en iyi eser; Kendisidir. Çünkü bugün bu sergiye ev sahipliği yapabilmektedir....