Seramik Işığınız Hiç Sönmesin! Pervin ÖZDEMİR

 “Sanatçılar insanoğlunun süregelen kafa tutma gücünün taşıyıcılarıdır.” 

                                                                                  Rollo May  

 
Sanata verilen değer, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın özünü oluşturur. Sanatçılar notalara, sözcüklere, mermere ya da tuvale duygularını yansıtırlar.  Dünyayı sanatla güzelleştirmek gereksinimi duyan, seramiğe gönül vermiş ve seramikle yaşamı yorumlamayı amaç edinen bizler, tüm sanatseverlerle buluşmak için Pervin Özdemir öncülüğünde bir araya gelerek Pervin Özdemir Kil Studio grubunu oluşturduk. Seramik sanatının, Türk Seramik sanatçıları yorumuyla tüm dünyaya tanıtılmasını sağlamak amacıyla web sitemizi kurduk. Pandemi  gölgesinde çağdaş sanal seramik sergimizi sizlere sunuyoruz.