Seramik Işığınız Hiç Sönmesin! Pervin ÖZDEMİR

  • Tufan ERBARIŞTIRAN
  • Tufan ERBARIŞTIRAN

Tufan ERBARIŞTIRAN

“ Sanatçının ürünlerinde toplumsal değinmeler görülmektedir. Birçok eserinde soyut/figüratif çalışmanın sonucunda birbirine kenetlenen, dayanışma içinde bireyler görüyorsunuz. Abidin DİNO’nun bir sergisinde de benzer bir tanımlama vardı. Bu sergideki insani değerlerin ve dayanışmanın yansıtıldığı görkemli yapıtlarını bugün hala anımsarım. Pervin ÖZDEMİR de benzer bir ekolün sanatçısı rolüne soyunmuş. Sanatın gereklerini yerine getirmekle birlikte yani iyilik/kötülük, aşk/nefret, tarih/mitoloji, felsefe/estetik gibi karşıtlıkları kendi ürünlerinde uyumlama, uyumlu bir tanımlama ile örtüştürebilmiş. Bugün dış ülkelerde birçok ürünleri sergilenen bir sanatçının kendi toplumuna duyduğu ilgiyi şaşırtıcı bulamayız elbette. Anadolu’nun binlerce yıllık bereketli, zengin tarihi gelenekleri, felsefesi sanatın hizmetindedir. Sanatın salt kaygısının estetik olmadığını belirtmiştik. Sanatın kendi yapısından gelen muhalefet etmek ve doğruları söylemek gibi kendine özgü bir yapısı vardır. Cevat Şakir KABAAĞAÇLI, Abidin DİNO gibi ustaların kendi uğraş alanlarındaki vurgulamalarını seramik alanına taşıyan Pervin ÖZDEMİR Anadolu’yu bu anlamda kendi coğrafyasından çıkartıp dünyaya tanıtmayı hedefliyor”

Pervin ÖZDEMİR - Seramik Sanatçısı

Prof. Dr. Şadan GÖKOVALI

“Yaratılış” söylencesini anımsıyalım: Prometheus bir gün, toprağı kendi gözyaşları ile kararak, balçığı üretmiş. Bu balçıktan, Tanrı’ya benzer bir varlık yaratmış: İnsan! (Öykü,Prometheus’un, yarattığına ca...

Prof. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR

“ Pervin ÖZDEMİR’in çalışmaları tutarlı düşüncelerinin uzantısı olan yapıtlardır. Biçim karmaşası yaratmadan, yalın biçimler oluşturuyor. Kilin yumuşaklığı, dönüşü, oylumu sağlam. Yüzeylerdeki parçalanm...

Marilena BERGAMİNİ

Pervin Özdemir’in diğer eserlerinden bazıları ise yoğun bir dinamizm sergilerken, diğerleri güçlü devinimsel bir dürtüyü dengelemeye çalışan bir düşünceyi, bir sükuneti ifade eder. Pervin Özdemir’in içinde ...

Tufan ERBARIŞTIRAN

“ Sanatçının ürünlerinde toplumsal değinmeler görülmektedir. Birçok eserinde soyut/figüratif çalışmanın sonucunda birbirine kenetlenen, dayanışma içinde bireyler görüyorsunuz. Abidin DİNO’nun bir sergisinde de benzer bir tanımlama vardı. Bu sergideki insani değerlerin ve d...

Mehmet ERGÜVEN

“Seramikte biçim aracılığıyla varolduğu şeyde önceliğin peşinen yoğrulma işlemine tanınmasından ötürü, bilinç niteliğini tehdit etmesine karşın, Pervin ÖZDEMİR bu tuzağa düşmez. Örgensel bütünlüğe yöneli...

Doç. Dr. Gökçe ÖZDEMİR UMUTLU

“Annem yaratıcılığını ve enerjisini eserlerine yönlendirerek eşsiz çalışmalara imza atmıştır. Her zaman en iyi eserlerinin ağabeyim ve ben olduğunu söyler. Ama bence en iyi eser; Kendisidir. Çünkü bugün bu sergiye ev sahipliği yapabilmektedir....