Seramik Işığınız Hiç Sönmesin! Pervin ÖZDEMİR

  • Mehmet ERGÜVEN
  • Mehmet ERGÜVEN

Mehmet ERGÜVEN

“Seramikte biçim aracılığıyla varolduğu şeyde önceliğin peşinen yoğrulma işlemine tanınmasından ötürü, bilinç niteliğini tehdit etmesine karşın, Pervin ÖZDEMİR bu tuzağa düşmez. Örgensel bütünlüğe yönelik kaygıda, en az salt sezgiyle kotarılan kadar, belli bir ülkünün de rol oynadığı açıkça ortadadır. Pervin ÖZDEMİR tüm olanaklarını insan adına seferber eden alçakgönüllü, ama o ölçüde yürekli bir sanatçı sözkonusudur.

            Sonuçta ön ve arka arasındaki ayrım, soyutlama iradesine bütünüyle teslim olmuştur artık ve bu da söz konusu çalışmaların sadece her iki tarafta(yüz) değil, tüm cephelerdeki görünümünün ’bir şey’ (gösterilen) olarak mevcudiyetini sağlama alan güvencedir hiç kuşkusuz. Üstelik bunlar, hiçbir entelektüel oyunbazlığa girişmeksizin, kendiliğinden ortaya çıkan şeylerdir Pervin ÖZDEMİR’de, tıpkı her gerçek sanatçıda olduğu gibi doğmaca ve alabildiğine içten.”

Pervin ÖZDEMİR - Seramik Sanatçısı

Prof. Dr. Şadan GÖKOVALI

“Yaratılış” söylencesini anımsıyalım: Prometheus bir gün, toprağı kendi gözyaşları ile kararak, balçığı üretmiş. Bu balçıktan, Tanrı’ya benzer bir varlık yaratmış: İnsan! (Öykü,Prometheus’un, yarattığına ca...

Prof. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR

“ Pervin ÖZDEMİR’in çalışmaları tutarlı düşüncelerinin uzantısı olan yapıtlardır. Biçim karmaşası yaratmadan, yalın biçimler oluşturuyor. Kilin yumuşaklığı, dönüşü, oylumu sağlam. Yüzeylerdeki parçalanm...

Marilena BERGAMİNİ

Pervin Özdemir’in diğer eserlerinden bazıları ise yoğun bir dinamizm sergilerken, diğerleri güçlü devinimsel bir dürtüyü dengelemeye çalışan bir düşünceyi, bir sükuneti ifade eder. Pervin Özdemir’in içinde ...

Tufan ERBARIŞTIRAN

“ Sanatçının ürünlerinde toplumsal değinmeler görülmektedir. Birçok eserinde soyut/figüratif çalışmanın sonucunda birbirine kenetlenen, dayanışma içinde bireyler görüyorsunuz. Abidin DİNO’nun bir sergisinde de benzer bir tanımlama vardı. Bu sergideki insani değerlerin ve d...

Mehmet ERGÜVEN

“Seramikte biçim aracılığıyla varolduğu şeyde önceliğin peşinen yoğrulma işlemine tanınmasından ötürü, bilinç niteliğini tehdit etmesine karşın, Pervin ÖZDEMİR bu tuzağa düşmez. Örgensel bütünlüğe yöneli...

Doç. Dr. Gökçe ÖZDEMİR UMUTLU

“Annem yaratıcılığını ve enerjisini eserlerine yönlendirerek eşsiz çalışmalara imza atmıştır. Her zaman en iyi eserlerinin ağabeyim ve ben olduğunu söyler. Ama bence en iyi eser; Kendisidir. Çünkü bugün bu sergiye ev sahipliği yapabilmektedir....